Toimintasuunnitelma 2020

Toiminnan tarkoitus
Sipoon yrittäjät on Uudenmaan yrittäjien ja Suomen yrittäjien alaisuudessa toimiva paikallinen
yhdistys, jonka toimialueena on Sipoo. Paikallisyhdistys toimii paikallisten yrittäjien edunvalvojana
kuntaan päin ja toiminnan tavoite on ajaa yrittäjien etua ja tarpeita kuntaan päin ylläpitämällä hyviä
suhteita kuntaan ja osallistumalla muun muassa elinkeinojaoston toimintaan. Lisäksi yhdistys
seuraa ja osallistuu kunnan kehitys- ja kaavoitustoimintaan esimerkiksi antamalla lausuntoja.
Yhdistyksen toiminta tähtää siihen, että yhdistys tuo aktiivisesti yrittäjien asioita esille ja tiettäväksi.
Yhdistys tukee yrittäjiä ja heidän tarpeitaan luomalla mahdollisuuksia verkostoitua sekä
kouluttautua. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan ylöspäin, esimerkiksi Uudenmaan yrittäjiin.
Vaikuttaminen on osa edunvalvontaa ja siitä kerrotaan säännöllisesti jäsenistölle.

Kokoukset
Paikallisyhdistys järjestää sääntömääräiset kokoukset syksyllä ja keväällä. Hallitus tekee toiminnan
suunnittelemiseksi sääntöjenmukaisen seminaarimatkan syksyllä.
Hallitus kokoontuu kuukausittain (ei kesäkaudella).
Yhdistyksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisten ja alueellisten
yrittäjäjärjestöjen kokouksiin.
Kunnan elinkeinokoordinaattori osallistuu hallituksen kokouksiin ja toimii hallituksen ulkopuolisena
sihteerinä.

Toiminta vuonna 2020
Tulevan vuoden yhdeksi tavoitteeksi on määritelty jäsenmäärän kasvattaminen. Tavoitteeseen
päästään järjestämällä avoimia tilaisuuksia yhdessä kunnan, Keudan, Keuken ja muiden alueen
toimijoiden kanssa. Niin sanottuja rekrytointitapahtumia on tavoitteena järjestää noin kaksi kertaa
vuodessa. Tavoitteeksi on määritelty uusien jäsenten rekrytoimisen lisäksi myös vanhojen jäsenten
pitäminen jäseninä sekä aktivoiminen mukaan toimintaan.
Sähköisen alustan (www -sivut, sosiaalinen media) osalta tavoitteena on kehittää yhdistyksen
toiminnallista sisältöä. Yhdistys laajentaa ulospäin lähtevän materiaalin osalta kaksikielisyyttä, jotta
yhdistys tukee kaksikielistä toimintaympäristöä.
Tapahtumakalenterin luominen ja paikallismessuihin osallistuminen on määritelty toiminnan
tavoitteiksi tulevalle vuodelle. Messuja varten hankitaan tarpeelliset messuvarusteet. Lisäksi
yhdistyksen tavoitteena on yrittäjähengen kannustaminen ja vieminen Sipoon kouluihin ja
oppilaitoksiin. Yhdistys osallistuu sopiviin oppilaitosten hankkeisiin, jotka tukevat yrittäjähenkeä ja
yritysten elinvoimaa toiminta-alueella. Yhdistys pyrkii edistämään paikallista kysyntää muun
muassa Sibbotorin, yritystreffien ja yrityskummien avulla.
Yhdistys tukee paikallisia yrityksiä luomalla mahdollisuuksia vertaistukeen ja verkostoitumiseen.