Yhdistys

sipoon yrittäjät

Sipoon Yrittäjät ry. toimii Sipoossa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien edunvalvojana. Yhdistyksen tarkoituksena on olla asiantuntijana ja vaikuttajana, parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä Sipoossa sekä toimia yrittäjien linkkinä yhteyksissä kunnan päättäjiin.

Yhteistyö

Teemme kannanottoja Uudenmaan Yrittäjiin ja Suomen Yrittäjiin.Lisäämme yhteistyötä naapurikuntien yrittäjäyhdistysten kanssa sekä järjestämme heidän kanssaan tapaamisia.Yhdistys on edustettuna, Uudenmaan Yrittäjien hallituksessa, Södra Finlands Företagare r.f:n hallituksessa sekä Sipoon Kumppanuusyhdistyksessä.Teemme yhteistyötä Yes-yrittäjyyskasvatuskeskuksen kanssa.

Tiedotustoiminta

 

Jäsentiedotteita toimitetaan toimintavuoden aikana ja ne julkaistaan myös kotisivullamme. Jäsentiedote lähetetään jäsenille sähköisesti, paperinen tiedote jaetaan vain sitä erikseen pyytäville jäsenille.

Lehdistötiedotteita, julkisia kannanottoja sekä lausuntoja annetaan tarpeen mukaan.
Valinta ”Vuoden Yrittäjästä ” Sipoossa julkistetaan marraskuussa.
Toimitamme aineistoa Sipoon Sanomien Yrittäjäkalenteriin.
Yhdistyksen antamat tiedotteet ja lausunnot sekä yhdistyksestä kertovat artikkelit kerätään yhdistyksen arkistoon.

Jäsenten koulutus

 

Jäsenillä on käytettävissä Suomen Yrittäjien ja Södra Finlands Företagarföreningenin

kurssitarjonta.

Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Hallitus kokoontuu kuukausittain (paitsi kesäkuukaudet) sekä tarvittaessa.
Yhdistyksen edustajat osallistuvat valtakunnallisten ja alueellisten yrittäjäjärjestöjen kokouksiin. Hallituksen kokousten lisäksi järjestetään jäsenille yhteisiä tilaisuuksia – lähinnä virkistykseen liittyviä tilaisuuksia sekä yritysvierailuita.