Föreningen

Sibbo företagare

Sibbo Företagare rf. främjar de små- och medelstora företagens intresse. Sibbo Företagare rf:s syfte är att som sakkunnig och påverkare förbättra förutsättningarna  för lönsam företags- och företagarverksamhet i Sibbo samt att fungera som förbindelselänk mellan kommunens beslutfattare och företagarna.

Verksamhetsplan

Samarbete

Föreningen representeras i Sibbo kommuns näringskommité. Komitén behandlar vid behov ämnen som lyfts upp av föreningens medlemmar. Föreningen ger utlåtanden åt Nylands företagare och Finlands företagare. Föreningen är representerad i styrelsen för Nylands Företagare och Södra Finlands Företagare rf:s styrelse. Föreningen samarbetar med YES-företagarcentralen.

 

Informationsverksamhet

Sibbo Företagare informerar sina medlemmar om aktuella ämnen och fungerar som kommmunikationskanal  mellan  Sibbo kommun och företagarna. Medlemsbrev med evenemangskalendrar levereras elektroniskt. Pappersversion skickas enbart till medlemmar som bett om det. Medlemsbrev publiceras även på Sibbo Företagares nätsida.

Pressmeddelanden och offentliga utlåtanden ges vid behov. Årets Företagare väljs på höstmötet och publiceras följande januari. Föreningens utlåtanden och pressmeddelanden samt artiklar som behandlar föreningen samlas i föreningens arkiv.

Utbildningsverksamhet

 

Föreningens medlemmar har till sitt förfogande Finlands Företagares och Södra Finlands Företagarföreningens kursutbud.

Föreningens möten

 

Föreningens vårmöte hålls i mars-april och höstmöte oktober-november. Styrelsen har mote varje månad (ej under sommaren).

Styrelsen samlas för ett två dagars planeringsseminarium på hösten. Föreningens representanter deltar i riksomfattande och lokala företagarföreningars möten. Kommunens näringschef fungerar som skereterare och deltar i alla styrelsemöten.

Övrig verksamhet

 

Ung företagare–kvällar för nya sibboföretagare
Företagardagar i samarbete med Sibbo kommun
Två panelkvällar (vår och höst)
Representant i Sibbo kommuns näringskomitté
Teater/sport –evenemang (vår och höst)
Genomförande av temat ”Ljus i fönstret”